Preskoči navigaciju.

Obrtnički Portal › 
Upute
 Engleski  Njemački
HOK naslovna stranica
Izabrano  › Upute
 
BAZA PODATAKA O PROIZVODNIM OBRTIMA - ČESTO POSTAVLJANA PITANJA

Gdje se sve nalaze informacije - baza proizvodnih obrta?

- Na Internetu Obrtnički portal http://com.hok.hr, vidi Proizvodno zanatstvo.

- Na CD mediju "CD Poslovne informacije", koje izdaje HOK. (CD je na raspolaganju u područnim komorama i HOK-u, može se naručiti u HOK-u.)

 

Tko sve može vidjeti podatke?

Podaci su na Internetu javno dostupni. CD poslovne informacije je javno dostupan.

 

Da li je prikupljanje i objava podataka za obrtnika besplatno?

Da.

 

Kada su podaci na Internetu, tko brine o ažurnosti podataka?

Pojedinac obrtnik. Svaki pojedinac iz baze dobiti će KORISNIČKO IME I LOZINKU, pomoću kojih će moći intervenirati u vlastitim podacima.

 

Gdje je moje KORISNIČKO IME I LOZINKA?

Vaše KORISNIČKO IME I LOZINKU možete saznati u vašem matičnom udruženju obrtnika.

 

Kako će pojedinac mijenjati podatke ako nema pristup Internetu?

Podaci se mogu mijenjati direktno na Internetu. Ako pojedinac nema pristup Internetu, može to učiniti sa bilo kojeg računala spojenog na Internet : od susjeda, kolege, udruženja ili područne komore uz pomoć djelatnika komorskih asocijacija, koristeći KORISNIČKO IME i LOZINKU.

 

Kakav je postupak za mijenjanje podataka?

- Otvoriti web stranicu Obrtničkog portala, http://com.hok.hr

- Ući u područje "Login" i identificirati se korisničkim imenom i lozinkom.

- Daljnje upute za provedbu promjene dostupne su na istoj web stranici.

 

Je li moguće uz tekstualne podatke na Internet postaviti i fotografije u bazi proizvodnih obrta?

Da, osim teksta, imate mogućnost staviti na Internet do pet fotografija, kojim promovirate vaše proizvode ili kapacitete.

 

Da li mogu mijenjati i prevode na engleski i njemački?

Da, moguća je promjena i na prevedenim dijelovima.

 

©to ako nisam u mogućnosti ispraviti prijevode?

Obratite se odgovarajućoj prevoditeljskoj agenciji. Svaki pojedinac osim promjene hrvatskog dijela podataka, ako želi da isti budu na njemačkom i engleskom, dužan je osigurati prijevode i provesti promjenu i na području navedenih jezika.

 

Da li mogu promijeniti LOZINKU?

Da, vidi uputu na Internetu.

 

Da li obrtnici moraju dati podatke, te da li ih mogu ukloniti sa Interneta?

Ne, davanje podataka je dobrovoljno. Po dojavi ili brisanjem podataka direktno na Internetu pomoću korisničkog imena i lozinke, podaci se uklanjaju za javnost.

 

Ako obrtnika nema u bazi, a on želi dati podatke za bazu, kako će to učiniti?

- Popuniti obrazac koji se može dobiti u udruženju obrtnika, područnoj komori, odnosno dostupan je na Internetu.

- Popunjeni obrazac (potpis, žig), dostaviti u vaše udruženje, područnu komoru ili HOK.

 

Ako obrtnik nije iz proizvodnog dijela, nego iz drugih npr. uslužnih djelatnosti : građevinari, autostruke i drugo, da li može dati podatke?

Da, na prethodno navedene načine.

 

Gdje se može naći upitnik prema kojem se traže podaci za bazu?

Na Internetu na http://com.hok.hr ; vidi Proizvodno zanatstvo

 

Gdje se može naći Katalog djelatnosti HOK-a prema kojem se određuju djelatnosti u obrtu?

Na Internetu na http://com.hok.hr ; vidi Proizvodno zanatstvo

 

Zašto se prikupljaju podaci i kako će se upotrijebiti?

Podaci će služiti za promociju obrtničkih kapaciteta i kvalitetnije poslovno povezivanje, izradu strukovnih kataloga i ispisa.

 

Može li se otvoriti web stranica pojedinog obrta?

Da, omogućujemo vam da besplatno postavite vašu kompletnu web stranicu - više fotografija, teksta i drugih informacija. U bazi podataka proizvodnih obrta, biti će upisana web adresa vaše stranice.

 

Koliko košta obrtnika otvaranje web stranice?

Besplatno.

 

Da li Komora radi dizajn web stranice za obrtnika?

Ne, Komora izrađuje samo početnu web stranicu svima po jedinstvenom predlošku. Dodatno mijenjanje, obogaćivanje stranice, u nadležnosti je obrtnika pojedinca. Obrtnik sam mijenja, angažira i plaća svog dizajnera.

 

Više detalja, upute za pretraživanje i promjenu podataka, obrazac, katalog djelatnosti HOK-a i dr., nalaze se na Obrtničkom portalu http://com.hok.hr.

Za sva pitanja, obratite se u vaše udruženje i područnu komoru, isto tako u HOK na: 01 48 06 666. Vaša pitanja i prijedloge također možete uputiti na mail: cehovi@hok.hr i faks: 01 48 46 610.