Preskoči navigaciju.

Obrtnički Portal › 
Upute
 Engleski  Njemački
HOK naslovna stranica
Izabrano  › Upute

UPUTA ZA UPIS U BAZU PODATAKA

 

Obrazac za upis u bazu podataka "Proizvodno zanatstvo", možete dobiti u udruženju obrtnika, područnoj komori, odnosno možete ga isprintati s Interneta.

Popunjeni obrazac (potpis, žig), potrebno je dostaviti u vaše udruženje, područnu komoru ili Hrvatsku obrtničku komoru.

Prilikom upisa djelatnosti, u područje: "Potencijalne (raspoložive) mogućnosti", koristite se Katalogom djelatnosti HOK-a, (dostupan na Internetu).