Preskoči navigaciju.

Proizvodno zanatstvo › 
Pomoć
 Engleski  Njemački  Talijanski
HOK naslovna stranica
  • Operator + ispred riječi označava kako riječ mora postojati u zapisu.
  • Operator - ispred riječi označava kako riječ ne smije postojati u zapisu.
  • Ako ispred riječi nema nikakvog operatora pojavljivanje riječi je opcionalno, a zapisi koji imaju tu riječ imaju veću relevantnost.
  • Operatori < > mijenjaju doprinos riječi za relevantnost zapisa. Operator < smanjuje, a operator > povećava doprinos riječi.
  • Zagrade ( ) grupiraju riječi u izraze.
  • Tilda ~ prije riječi je operator negacije, označava kako je doprinos riječi za relevantnost reda negativan. To je korisno za riječi koje se često pojavljuju. Red s takvim riječima je manje značajan od drugih, ali se pojavljuje u rezultatu.
  • Zvijezdica * je postfix operator (stavlja se iza riječi, ne ispred). Omogućava izdvajanje svih oblika riječi koji počinju s navedenim korijenom.
  • " Fraza u dvostrukim navodnicima ", izdvaja zapise koji imaju tu istu frazu kako je napisana.