recno;pogon_naziv;osnovan;zaposlenih;velicina;ime;prezime;ptt;mjesto;adresa;telefon;fax;mobitel;email;url; 1;" JAKUŠ " PROIZVODNJA RUBLJA, Silva Jakuš, Lug Poznanovečki, Palih boraca 16;1998;6;60;SILVA;JAKUŠ;="49222";POZNANOVEC;PALIH BORACA 16, Lug Poznanovečki;;="049503003";="0981640832";jakus.obrt@hi.hinet.hr;; 2;" MARINA " OBRT;2000;2;60;MARINA;NOVOSEL;="10430";SAMOBOR;KRALJA KREŠIMIRA IV 27;="013363064";="013363064";;;; 3;"BOUTIQUE B & B" ZANATSKO- KROJAČKA RADIONICA;1985;14;450;DRAGICA;BUJAS;="22000";ŠIBENIK;NOVO NASELJE 96, Bilice;="022331898";="022331898";="098336680";dragica.bujas@si.htnet.hr;; 4;"JAMAKO";2002;3;80;JANKO;KOPČOK;="32236";ILOK;DR. A. STEPINCA 24;="032592902";;="0981689439";jamako@vk.ht net.hr;; 5;"MARTEX";2002;5;100;VLADO;MARINOVIĆ;="21260";IMOTSKI;BLAJBURŠKA 19 A;="021841658";="021841658";="098331616";;; 6;"NINA";1994;5;35;ĐURĐA;POŽEGA;="10000";ZAGREB;PETROVARADINSKA 51 A;="013885090";="013885090";;;; 7;"PANDA";1989;2;15;BRUNO;TURČIĆ;="10000";ZAGREB;ILICA 71;="014846907";="014846907";;;; 8;"TEKSTIL - PROMET KOVAČ";2001;4;70;NEVENKA;KOVAČ;="40000";ČAKOVEC;DR. LJUDEVITA GAJA 9, Pribislavec;="040360361";="040361048";="0981641469";;; 9;DJEČJA SUVREMENA MODA;1995;23;150;STJEPAN;FIŠTROVIĆ;="47000";KARLOVAC;REČIČKA BB;="047644276";="047644276";;dkd-obrt@ka.htnet.hr;; 10;JURATEX obrt za proizvodnju, trgovinu i prijevoz, vl. Mirko Vojnović;1993;60;600;Mirko;Vojnović;="10430";Samobor;Draganje Selo 5/G;="01 3370 386";="01 3384 386";;juratex@zg.t-com.hr;; 11;KAMIR krojački obrt,Vučinić Katica, Ozalj, Kurilovac 8.;2000;1;10;KATICA;VUČINIĆ;="47280";OZALJ;KURILOVAC 8;="047731998";="047731998";;;; 12;Krojačka radiona Gregorinčić Stjepan;1990;5;80;Stjepan;Gregorinčić;="40321";Mala Subotica;I.G.Kovačića 7;="040631854";;;;; 13;KROJAČKI OBRT "4 M";2006;3;52;Monika;Škvorc;="40314";Selnica;Plešivica 23 B;="040 524 012";="040 524 012";="099 678 1827";melanija.skvorc@public.carnet.hr;; 14;Krojački obrt "KOCKICA";2001;18;450;SMILJANA;BLAŽEK;="48331";GOLA;A. ŠENOE 6 A;="048833406";="048220958";="098375534";;; 15;Krojački obrt Đurkin;1997;3;50;Ružica;Đurkin;="40321";Mala Subotica;Palovec 84;="040639121";;;;; 16;Obrt za izradu proizvoda od pamučne i druge pletenine Senia R2;1985;11;156;Branimir;Vukelić;="52220";Labin;Zelenice 16;="052855034";="052855034";="098215433";;; 17;Proizvodnja i prodaja rublja;1987;6;90;Višnja;Šestak;="49246";Marija Bistrica;Hum bistrički 139;="049469205";="049469212";;vikon2@kr.tel.hr;; 18;Proizvodnja i trgovina Štefica Krobot;;0;0;Štefica;Krobot;="42209";Sračinec;I.G.Kovačića 33;="042711241";="042711241";;;; 19;Proizvodnja rublja;1997;13;100;Biserka;Fotak;="42220";Novi Marof;Orehovec 38;="042621190";;;;; 20;Proizvodnja tekstilnih proizvoda;;0;0;Tihomir;Petriček;="49210";Zabok;Bregi Zabočki 21;="049221807";;;;; 21;QUATTRO;2003;3;300;ŽELJKO;IVANČIĆ;="31400";ĐAKOVO;INDUSTRIJSKA ZONA BB;="031819388";="031819389";="0912001021";zeljko.ivancic@os.htnet.hr;; 22;SANTANA;1993;22;400;LJUBICA;JAKŠIĆ;="47282";KAMANJE;POLICE-PIRIŠĆE 24, Police Pirišće;="047759049";="047759049";="098246146";;; 23;TRGOVAČKI OBRT - DO & DI;2000;9;100;BLAŽ;OSMERIČIĆ;="35213";OPRISAVCI;SREDANCI 96, Sredanci;="035475275";="035265410";="098550042";blaz.osmericic@sb.htnet.hr;;