recno;pogon_naziv;osnovan;zaposlenih;velicina;ime;prezime;ptt;mjesto;adresa;telefon;fax;mobitel;email;url; 1;" DURO METAL " PROIZVODNI OBRT, VL. LIDIJA DOŠEN-PLEĆAŠ;1956;9;170;LIDIJA;DOŠEN-PLEĆAŠ;="10000";ZAGREB;PETROVA 17;="014635420";="014635420";="0914635420";duro-metal@zg.htnet.ht;; 2;"BAN" - tiskara, izrada štambilja, alata i kožne galanterije, Brigita Rogan, Bedekovčina, S. Radića 66;1993;3;100;BRIGITA;ROGAN;="49221";BEDEKOVČINA;S. RADIĆA 66;="049213002";="049215183";="0989817137";;; 3;"GRAFING";1996;14;0;SINIŠA;CIZEL;="10000";ZAGREB;OLIPSKA 7;="016180618";="016180618";;grafing@tiskara-grafing.hr;; 4;"STAMP" KRAPINA;1996;1;50;DAMIR;MAJSEC;="49000";KRAPINA;ŠETALIŠTE V. SLUGE 5;="049371758";="049371758";;stamp@kr.tel.hr;; 5;FOŠA;1989;15;400;TOMISLAV;BILOGLAV;="23000";ZADAR;FREDERICA GRISOGONA 3;="023211136";="023224375";="098332930";;; 6;GRAFIČKA RADNJA PRINTY, VALPOVO;1998;1;62;SINIŠA;JELKIĆ;="31550";VALPOVO;B. Radića 10;="031650850";="031650850";="0916633585";;; 7;GRAFO GRAFIČKI OBRT;1992;2;40;SINIŠA;SLAČANAC;="31540";DONJI MIHOLJAC;Augusta Šenoe 1;="031532517";;="0912545609";;; 8;GRAVER;1990;3;40;MARIJA;VOLINEK;="31000";OSIJEK;Županijska 6;="031200705";="031200705";="098338612";graver@graver.hr;; 9;KULAŠ;1999;1;20;RENATA;KULAŠ VLAINIĆ;="53202";PERUŠIĆ;KANIŽA 102;="053672062";="053679222";="098888605";;; 10;OBRT ZA GRAVIRANJE, IZRADU ŠTAMBILJA I REKLAMU GSR;2003;1;45;DARKO;GREGUREC;="47000";KARLOVAC;BAŠČINSKA CESTA 34/A;="047432660";="047631496";="0989545420";darko.gregurec@ka.hinet.hr;; 11;OBRT ZA IZRADU PEČATA I GRAVIRANJE "PEČAT";1994;4;70;MILICA;IKIĆ;="52000";PAZIN;J. VOLČIĆA 8;="052622315";="052622315";="0916223155";pecat-pazin@pu.tel.hr;; 12;OBRT ZA IZRADU REKLAMA, PEČATA, NATPISA I GRAVIRANJE;1995;1;40;DARKO;TRČAK;="10430";SAMOBOR;ODVOJAK VLADIMIRA NAZORA 2;="013360218";;="0912544349";;; 13;TISKARA PEČAT;1993;1;40;ANĐELKA;SUŠAC;="35000";SLAVONSKI BROD;MARTIĆEVA 20;="035410617";="035410617";="098594704";;; 14;ZAJEDNIČKI OBRT ZA IZRADU SUVENIRA I UKRASNIH PREDMETA "SUVENIRI RIMANIĆ";1988;1;80;DAMIR;RIMANIĆ;="52000";PAZIN;RIMANIĆI 67 B, Zarečje;="052621886";="052621886";="0915357965";;;