Preskoči navigaciju.

Proizvodno zanatstvo › 
"CIRES - REKLAM STUDIO" PROIZVODNO USLUŽNI OBRT vl. IGOR CVIJANOVIĆ...
 Engleski  Njemački  Talijanski
HOK naslovna stranica
"CIRES - REKLAM STUDIO" PROIZVODNO USLUŽNI OBRT vl. IGOR CVIJANOVIĆ ZAGREB, BOSILJEVSKA 11 A
Ime: Prezime:
IGOR CVIJANOVIĆ
Adresa PTT Mjesto
BOSILJEVSKA 11A 10000 ZAGREB
Telefoni: Fax Mobitel:
013022719
013096617 0912512232
E-mail: Web stranica (URL)
cires@cires.hr http://www.cires.hr
Obrtni registar Republike Hrvatske
http://or.mingorp.hr/


Potencijalne (raspoložive) mogućnosti:
  • Tiskanje ostalih publikacija
  • Različiti gotovi proizvodi i komponente d. n.
Proizvodni program - karakteristični proizvodi i usluge: Izrada vizualnih komunukacija (svjetleće reklame, jumbo plakti, posteri, reklama) i digitalnog tiska (manje serije brošura, posjetnica, letaka, prospekata).
Značajni (referentni) poslovi, proizvodi i usluge: Zagrebački velesajam, HT
Godina osnivanja pogona: 2001
Broj zaposlenih: 1
Veličina radionice(u m2): 40
Opremljenost u opremi i strojevima: Kolor Canov A3 format
Slobodni kapaciteti:
Stručne nagrade, inovacije, priznanja:
Jezici sporazumijevanja Engleski
Certifikati, npr. ISO 9000:
Ostali podaci:
zadnja promjena 2003-11-15 15:48:00