Skip navigation.

Production trades › 
List of trades as result of the search
 Hrvatski  Njemački  Talijanski
HOK main page
Search:

Number of results: 126


106.  KUZMA KAMEN (2750)
21412 PUČIŠĆA, Pražnica bb, Pražnica

107.  LUKRIĆ KAMEN (1999)
21412 PUČIŠĆA, Pražnica bb, Pražnica

108.  MRAMOR (2146)
31300 BELI MANASTIR, OSJEČKA ULICA 35

109.  O B R T IZRADA NADGROBNIH SPOMENIKA DRAGOLJUB ČIPLIĆ GOSPIĆ BUDAČKA (4010)
53000 GOSPIĆ, BUDAČKA BB

110.  Obrt izrade suvenira MILČETIĆI (2475)
51511 MALINSKA, MILČETIĆI 21, Milčetići

111.  Obrt u građevinarstvu Kamenoklesar Florida (2060)
52220 Labin, Presika 69 a

112.  OBRT ZA GRADITELJSTVO "KAMONT" (2050)
52000 PAZIN, HEKI 1 C, Heki

113.  OBRT ZA REZANJE, OBLIKOVANJE I OBRADU KAMENA "GMG" (2124)
52000 PAZIN, BRHAJI 64, Zarečje

114.  OBRT ZA REZANJE, OBLIKOVANJE I OBRADU KAMENA"ŠKRILA" (2294)
52000 PAZIN, KRŠIKLA 2, Kršikla

115.  OBRT ZA REZANJE, OBLIKOVNJE I OBRADU KAMENA "KRISTALINO" (2008)
52000 PAZIN, CVITANI BB, Vela Traba

116.  PERIJA (2696)
21425 SELCA, Š. R. ŠTAMBUKA 11

117.  PIŠKOVIĆ (2690)
35000 SLAVONSKI BROD, SVETOG LOVRE 54

118.  POTOK - STINA (2095)
21412 PUČIŠĆA, Pražnica bb, Pražnica

119.  Samostalna zanatska klesarska radnja (2233)
43240 Čazma, Ante Starčevića 78

120.  SAVI (2367)
35400 NOVA GRADIŠKA, ŽELJEZNIČKA 91/A