Preskoči navigaciju.

Proizvodno zanatstvo › 
Popis obrta koji odgovaraju upitu
 Engleski  Njemački  Talijanski
HOK naslovna stranica
Pronađi:

Broj nađenih zapisa: 126


106.  KUZMA KAMEN (2557)
21412 PUČIŠĆA, Pražnica bb, Pražnica

107.  LUKRIĆ KAMEN (1807)
21412 PUČIŠĆA, Pražnica bb, Pražnica

108.  MRAMOR (1957)
31300 BELI MANASTIR, OSJEČKA ULICA 35

109.  O B R T IZRADA NADGROBNIH SPOMENIKA DRAGOLJUB ČIPLIĆ GOSPIĆ BUDAČKA (3791)
53000 GOSPIĆ, BUDAČKA BB

110.  Obrt izrade suvenira MILČETIĆI (2304)
51511 MALINSKA, MILČETIĆI 21, Milčetići

111.  Obrt u građevinarstvu Kamenoklesar Florida (1890)
52220 Labin, Presika 69 a

112.  OBRT ZA GRADITELJSTVO "KAMONT" (1873)
52000 PAZIN, HEKI 1 C, Heki

113.  OBRT ZA REZANJE, OBLIKOVANJE I OBRADU KAMENA "GMG" (1933)
52000 PAZIN, BRHAJI 64, Zarečje

114.  OBRT ZA REZANJE, OBLIKOVANJE I OBRADU KAMENA"ŠKRILA" (2102)
52000 PAZIN, KRŠIKLA 2, Kršikla

115.  OBRT ZA REZANJE, OBLIKOVNJE I OBRADU KAMENA "KRISTALINO" (1826)
52000 PAZIN, CVITANI BB, Vela Traba

116.  PERIJA (2510)
21425 SELCA, Š. R. ŠTAMBUKA 11

117.  PIŠKOVIĆ (2509)
35000 SLAVONSKI BROD, SVETOG LOVRE 54

118.  POTOK - STINA (1915)
21412 PUČIŠĆA, Pražnica bb, Pražnica

119.  Samostalna zanatska klesarska radnja (2051)
43240 Čazma, Ante Starčevića 78

120.  SAVI (2194)
35400 NOVA GRADIŠKA, ŽELJEZNIČKA 91/A