GEA Buzet

Naziv GEA Buzet
Ime i prezime: Elvis Vivoda
Adresa: Naselje Goričica 24
52420 Buzet
Telefoni: 052 694 636
Fax: 052 694 636
Mobitel: 091 1664 220
E-mail: edin.vivoda@pu.t-com.hr
Branša: Elektrostruke
Dodatni opis: - automatizacija proizvodnih procesa - korištenje vlastite hidraulične platforme - radovi u graditeljstvu
Ponuda: - obavljanje svih elektro radova uz korištenje vlastite mehanizacije, uključujući hidrauličnu platformu - najam hidraulične platforme građevinski radovi - iskopi