HR CONSULT, OBRT ZA KADROVSKE POSLOVE

Naziv HR CONSULT, OBRT ZA KADROVSKE POSLOVE
Adresa: SARŠONI, Zorzici 41 A
51216 VIŠKOVO
Mobitel: 0993345275
Branša: Uslužni obrti - ostalo
. pružanje strucne pomoci u domeni zapošljavanja, radnih odnosa i kadrovskih poslova
u cilju izbjegavanja rigoroznih prekršajnih kazni, dugotrajnih sudskih postupaka i
visokih iznosa po osnovi naknada šteta

. savjetovanje, priprema i izrada kadrovske dokumentacije (ugovori o radu, pravilnici,
opisi radnih mjesta, odluke, rješenja, sporazumi, upozorenja, upute, plan godišnjih
odmora, program tehnološkog viška, evidencije o radnicima, radnom vremenu, ozljedama
na radu, prijave ozljeda na radu, godišnje izvješce o ozljedama na radu i dr.)

. organiziranje i pracenje prethodnih i periodickih zdrastvenih pregleda za radnike
na poslovima s posebnim uvjetima rada i obrada radnika s umanjenom radnom sposobnošcu

. provođenje pripremnog postupka za osposobljavanje za zaštitare i čuvare, organiziranje
izobrazbe u ovlaštenoj ustanovi te organiziranje periodičkih provjera vježbovnog gađanja

. priprema i uređivanje dokumenata, pisama, sažetaka

. kontaktiranje s vanjskim subjektima iz domene rada (inspekcije, sindikati, MUP, HZZO,
HZMO, HZZZ, ustanove za osposobljavanje i dr.)

Poštovani za više informacija o HR-CONSULT kliknite

HR-CONSULT