ISTRIA GUIDE, obrt za turističke usluge

Naziv ISTRIA GUIDE, obrt za turističke usluge
Ime i prezime: Ana Golubić
Adresa: Kavrerski put 25
52100 Pula
Mobitel: 098 758 504
E-mail: guide-istria@gmail.com
Branša: Ugostiteljstvo i turizam
Dodatni opis: turistički vodič
Ponuda: Kontinuirana usluga turističkog vođenja