KARBUN Obrt za proizvodnju drvenog ugljena i sječa ogrijevnog drva

Ime i prezime: Damir Prar
Adresa: Sv. Donat 8
52420 Buzet
Telefoni: 052663524
Fax: 052663524
Bran¹a: Proizvodni obrti - ostalo
Ponuda: Proizvodnja i prodaja drvenog uglja.