Servis stomatološke, zubotehničke i  medicinske opreme

"MS SERVIS" VARAŽDIN vlasnik Srećko Mintas

Kolodvorska 20, 42000 VARAŽDIN,  DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
Telefon: + 385 42 398- 599; Telefax: + 385 42 398- 599; Mobitel: + 385 98 267- 699
 

 
 
 
 

SVE KORISNIKE USLUGA I POSLOVNE SURADNIKE OVIM PUTEM UZ ZAHVALU NA DOSADAŠNJOJ SURADNJI OBAVIJEŠTAVAM DA  VLASNIK ODLAZI U ZASLUŽENU STAROSNU MIROVINU SA

31.12.2020.

"MS SERVIS"

 PRESTAJE SA RADOM