UNI - OTPAD, otkup akumulatora

Naziv UNI - OTPAD, otkup akumulatora
Ime i prezime: Tomislav Mihalić
Adresa: Kelekova 12
10360 Sesvete
Mobitel: 091 5000 127
E-mail: uniotpad@gmail.com
Branša: Trgovina
Dodatni opis: gospodarenje otpadom
Ponuda: otkupljujemo otpadne akumulatore i olovne baterije, bakar, boncu, mjed, aluminij, kabelske vodiče.