PLASTIKA - PIP

Naziv PLASTIKA - PIP
Ime i prezime: Ivica Lacko
Adresa: Novaki, Zagrebačka 7
10431 Sveta Nedjelja
Telefoni: 01 3372 179
Fax: 01 3372 179
E-mail: marica.lacko@zg.t-com.hr
Branša: Plastika i guma
Datum: 20070711103641
Datum popune: 20070711103641
Ponuda: Izrada predmeta od plastike za domaćinstvo. Tegle za cvijeće, WC kompleti, žlice za limunadu i ostalo. Prerada gume vulkaniziranjem i brizganjem.Lončarija i keramički predmeti od gume. Prerada tekstila u krpe različitih namjena za kućanstvo.