"T.Plast" izrada alata i prerada plastomera

Naziv "T.Plast" izrada alata i prerada plastomera
Ime i prezime: Miroslav Tončić
Adresa: Vršička 1
10000 Zagreb
Telefoni: 01 3473 311
Fax: 01 3473 322
E-mail: t.plast@zg.hinet.hr
Branša: Plastika i guma
Datum: 2003-11-12
Datum popune: 2002-01-04
Ponuda: izrada alata prerada plastomera