• 023/312-218
 • ugrinic.marina@gmail.com
 • Glavna knjiga – financijsko knjigovodstvo
 • Obrtničke knjige (knjiga KPI, KP, KTO)
 • Usluge obračuna plaća i naknada plaća
 • Usluge vođenja poreznih evidencija i poreznih prijava
 • Obračun poreza na potrošnju, trošarina...
 • Usluge poreznog savjetovanja
 • Trajna imovina i obračun amortizacije
 • Kadrovska evidencija
 • Izrada izvještaja za potrebe poslovnih banaka
 • Ispunjavanje naloga za plaćanje
 • Preuzimanje dokumentacije
 • Vođenje knjige blagajničkog poslovanja
 • Devizno knjigovodstvo
 • Obračun putnih naloga
 • Obračun kamata
 • Blagajničko poslovanje
 • Završni račun
 • Obračun prodaje
 • Robno materijalno knjigovodstvo
 • Obračun proizvodnje
slika
Ako ne koristite usluge računovodstvenog servisa ili s trenutnim
rješenjem niste zadovoljni, pomoći ćemo Vam kako biste što brže i jednostavnije
odabrali pravo rješenje za svoje društvo.

ZATRAŽITE PONUDU